Simulakre

Gradimo novi način priprema za polaganje državne mature i prijemnih ispita koji svima omogućuje individualizirano i pristupačnije ponavljanje.

Gdjegod se nalazili, kada i koliko god puta htjeli, s nama možete ponavljati i što bolje se pripremiti.

Trenutno, usluga nije u potpunosti dostupna. Na temelju testiranja i povratnih informacija dovršavamo i poboljšavamo još nekoliko stvari.

Započinjemo u 2021./2022. školskoj godini.

Dostupno
08 / 2021
© Simulacre continuum d.o.o.